تزیین غذای کودک سری سه - آکابانو

این ها تصاویری از آرایش ظرف غذاهای بچه های ژاپنیه که میشه گفت برای خودش هنری در ژاپن محسوب می شد و غالب مامانهای ژاپنی دستی درش داشتند. فکر می کنم بچه ها هرچقدر هم بدغذا باشند از ذوق تماشا و بازی با این غذاها به اشتها بیان.

تزیین غذای کودک,غذای کودک, غذای کودک

لايک انتشار در تلگرام