تزیین غذای کودک سری سه - آکابانو

این ها تصاویری از آرایش ظرف غذاهای بچه های ژاپنیه که میشه گفت برای خودش هنری در ژاپن محسوب می شد و غالب مامانهای ژاپنی دستی درش داشتند. فکر می کنم بچه ها هرچقدر هم بدغذا باشند از ذوق تماشا و بازی با این غذاها به اشتها بیان.

<a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>ی کودک,غذای کودک, غذای کودک


<a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>ی کودک<a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>ی کودک<a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>ی کودک


<a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>ی کودک با <a style='color:#000' title='انواع کتلت' href='http://www.akairan.com/ashpazi/kotlet1/'>کتلت</a> و <a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>


<a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a>ی کودک

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام