فرنی آرد برنج برای کودک - آشپزی آکابانو

 آشپزی - غذای کودک - فرنی آرد برنج برای کودک
 
می توانید ۵ گرم کره بعد از ۸ ماهگی به آرد برنج قوام آمده اضافه کنید. این غذا برای کودکان در سن هفت ماهگی بسیار مناسب است ...

فرنی,غذای کودک,فرنی کودک

لايک انتشار در تلگرام