خورش فسوجن کشک(فسنجان) - آکابانو

خورش فسوجن کشک(فسنجان)تفرشی


فسوجن کشک، همان خورش فسنجان است که به گونه‏ های مختلف در تفرش درست می ‏شود. در واقع به جای رب ‏انار از ماست یا کشک استفاده می‏ شود. گاهی به جای گوشت مرغ یا گوسفند از گوشت اردک، غاز یا کبک نیز استفاده می ‏کنند.

فسنجان,کشک,تفرشی

لايک انتشار در تلگرام