خورش فسنجان با پسته - آکابانو

خورش فسنجان با پسته

● یک نوع غذای محلی کرمان
 ▪ مواد بکاررفته؛ سینه مرغ یاکوفته ریزه - مغز پسته ساییده - پیاز سرخ شده -رب انار - شکر - زعفران سائیده - نمک وفلفل و زرد چوبه.

خورش فسنجان,پسته,فسنجان

لايک انتشار در تلگرام