خورش فسنجان با پسته - آکابانو

خورش فسنجان با پسته

● یک نوع غذای محلی کرمان
 ▪ مواد بکاررفته؛ سینه مرغ یاکوفته ریزه - مغز پسته ساییده - پیاز سرخ شده -رب انار - شکر - زعفران سائیده - نمک وفلفل و زرد چوبه.

خورش <a style='color:#000' title='فسنجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/khoresh/5222.html'>فسنجان</a>,<a style='color:#000' title='پسته' href='http://www.akairan.com/health/hooboobat-tanagholat/6585.html'>پسته</a>,<a style='color:#000' title='فسنجان' href='http://www.akairan.com/ashpazi/khoresh/5222.html'>فسنجان</a>

طرز تهیه :
 کوفته ریزه هارا درست کرده درمقداری آب وروغن آنها راسرخ می کنیم . پیازهای خلال شده را نیز درروغن سرخ می کنیم وپسته های آسیاب شده رااضافه کرده وباحرارت ملایم مرتب بهم می زنیم ´تاµ دقیقه کافی است .سپس کوفته های سرخ شده رابامقدارکمی نمک وزرد چوبه اضافه کرده وآب با رب انار، شکروزعفران اضافه کرده وآرام بهم می زنیم تاپسته هاگلوله نشود. سپس حرارت راکم کرده می گذاریم آرام بجوشد تاکاملا به روغن بیفتد. طعم ترش یاشیرین آن بستگی به علا قه شما دارد.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام