طرز تهیه دلمه گوجه فرنگی با مایه شبت باقلا تصویری - آکابانوhttp://cdn.akairan.com/akairan/user/10/20155612512610a.jpgمواد لازم دلمه گوجه فرنگی با مایه شبت باقلا :برنج

نصف فنجان

100 گرم / 360 کالری

روغن

نصف فنجان

100 گرم / 900 کالری

شبت (شوید)

یک کاسه ماست خوری

100 گرم / 25 کالری

گوجه فرنگی

15 عدد

100 گرم / 15 کالری

باقلا خردکرده

یک کاسه ماست خوری

100 گرم / 59 کالری

نمک و زردچوبه

به میزان لازم

100 گرم / 0 کالری

پنیر پیتزا

پنج قاشق غذاخوری

100 گرم / 330 کالری

پیاز

یک عدد

100 گرم / 5 کالری

زعفران

نصف قاشق چای خوری

100 گرم / 310 کالری

گوشت چرخ کرده

یک کاسه ماست خوری

100 گرم / 320 کالری
با این مقدار مواد لازم به اندازه 15 عدد از «دلمه گوجه فرنگی» خواهیم داشت.طرز تهیه دلمه گوجه فرنگی :


نصف فنجان برنج و یک کاسه ماست خوری باقلا خردکرده را با سه فنجان آب و کمی نمک می پزیم تا یک کته باقلا نسبتاً شل به دست آید.


<a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, اموزش <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, مواد لازم <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, خوشمزه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>یک عدد پیاز را با نصف فنجان روغن سرخ کرده، کمی زردچوبه اضافه می کنیم سپس یک کاسه ماست خوری گوشت چرخ کرده را در پیاز داغ تفت می دهیم.


<a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, اموزش <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, مواد لازم <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, خوشمزه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>کته باقلا و زعفران آب کرده را اضافه کرده، تفت می دهیم. سپس یک کاسه ماست خوری شبت خردکرده و کمی نمک را اضافه کرده، هم می زنیم تا مایه دلمه آماده شود.


<a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, اموزش <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, مواد لازم <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, خوشمزه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>گوجه فرنگی ها را شسته، وسط آن را مطابق شکل با چاقو و یک قاشق کوچک در می آوریم. سپس کمی نمک به داخل گوجه ها زده و با مایه دلمه وسط آن ها را پر می کنیم. در نهایت کمی پنیر پیتزا روی هر کدام می ریزیم.


<a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, اموزش <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, مواد لازم <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, خوشمزه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>دلمه ها را حدود یک ساعت در طبقه وسط فر با شعله متوسط (160 الی 180 درجه سانتی گراد) قرار می دهیم تا دلمه ها پخته و بوی دلمه در بیاید.


<a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, اموزش <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, مواد لازم <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, خوشمزه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>بعد از پخت دلمه، حدود نیم ساعت صبر می کنیم تا دلمه ها کمی خنک و سفت شوند. اکنون آن ها آماده پذیرایی می باشند.


<a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, اموزش <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, طرز تهیه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, مواد لازم <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, خوشمزه <a style='color:#000' title='دلمه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko-dolme/'>دلمه</a> <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>کالری موجود در دلمه گوجه فرنگی :


کالری موجود در کل غذا حدوداً 1430 کیلوکالری می باشد.

کالری موجود در یک عدد دلمه گوجه فرنگی حدوداً 95 کیلوکالری می باشد.خواص گوجه فرنگی :


گوجه فرنگی سرشار از ویتامین های C و A ، اسیدفولیک یا بتا کاروتن و مقدار کمی ویتامین های گروه B شامل B1، B2، B3، B5 و همچنین دارای مواد معدنی مختلف شامل کلسیم، فسفر، پتاسیم، فیبر، سدیم، گوگرد، کمی آهن، مس و روی نیز هست.


اختصاصی آکابانوگردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط