کوکو گوشت
در این بخش از سایت آکابانو طرز تهیهکوکو گوشترا برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

کوکوی گوشت یکی از خوشمزه ترین انواع کوکو می باشد. برای آموزش پخت این غذای خوشمزه با ما همراه شوید.

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

کوکو گوشت

مواد لازم برای کوکو سیب زمینی با گوشت قلقلی

پیاز دو عدد
روغن یک فنجان
سیب زمینی شش عدد ریز
تخم مرغ سه عدد
نمک به مقدار لازم
گوشت چرخ کرده چهار قاشق غذاخوری
زردچوبه به مقدار لازم
زرشک یک قاشق غذاخوری

با این مقدار مواد لازم به اندازه یک ماهیتابه متوسط از ” کوکو سیب زمینی با گوشت قلقلی“ خواهیم داشت.

مواد لازم برای کوکو سیب زمینی با گوشت قلقلی

یک عدد پیاز متوسط و یک عدد پیاز کوچک جمعاً حدود 150 گرم

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

آموزش پخت کوکو گوشت

شش عدد سیب زمینی ریز در یک بشقاب میوه خوری جمعاً حدود 400 گرم. زردچوبه به میزان دلخواه

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

آموزش پخت کوکو گوشت

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

آموزش پخت کوکو گوشت

روغن حدود یک فنجان، معادل 100 گرم. سه عدد تخم مرغ

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

طرز تهیه کوکو گوشت

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

آموزش پخت کوکو گوشت

چهار قاشق غذاخوری گوشت چرخ کرده، یا یک فنجان گوشت چرخ کرده، معادل 120 گرم

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

کوکو گوشت

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

آموزش پخت کوکو گوشت

نمک به میزان لازم. یک قاشق غذاخوری زرشک، معادل 10 گرم

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

کوکو گوشت

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

آموزش پخت کوکو گوشت

روش تهیه کوکو سیب زمینی با گوشت قل قلی

سیب زمینی پخته و پیاز را با دنده ریز رنده کرده، تخم مرغ و نمک و زردچوبه را به آن اضافه می کنیم و هم می زنیم تا مایه کوکو آماده شود.

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

آموزش پخت کوکو گوشت

گوشت چرخ کرده را با کمی نمک و یک عدد پیاز کوچک رنده شده ورز می دهیم و به صورت توپ های قل قلی کوچک سرخ می کنیم.

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

طرز تهیه کوکو گوشت

روغن باقیمانده از گوشت های قل قلی را با صافی جدا کرده، در یک ماهیتابه متوسط می ریزیم. مایه کوکو را در روغن داغ شده می ریزیم.

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

طرز تهیه کوکو گوشت

گوشت های قل قلی و زرشک را اضافه می کنیم و در ماهیتابه را می گذاریم تا کوکو بسته شود.

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

طرز تهیه کوکو گوشت

کوکو را در دو الی سه مرحله برش می دهیم و در ظرف را نمی گذاریم تا لبه های محل برش خورده سرخ شود.

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

طرز تهیه کوکو گوشت

کوکو آماده است. با کاهو خردشده و یک گوجه فرنگی به شکل گل رز، می توان آن را تزئین کرد.

کالری موجود در کوکو سیب زمینی با گوشت قل قلی

مقدار کالری موجود در کل این غذا 1460 کیلوکالری می باشد.

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

کوکو گوشت

مقدار کالری موجود در یک تکه از این غذا (یک چهارم غذا) 360 کیلوکالری می باشد.

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

طرز تهیه کوکو گوشت

مقدار کالری موجود در یک تکه از این غذا (یک هشتم غذا) 180 کیلوکالری می باشد.

<a style='color:#000' title='کوکو سیب زمینی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/5923.html'>کوکو سیب زمینی</a> با <a style='color:#000' title='گوشت قلقلی' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297919.html'>گوشت قلقلی</a>, <a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>, <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

کوکو گوشت

امیدواریم با تهیه اینکوکوی خوشمزه، لذت کافی را برده و لحظات خوشی را در کنار خانواده سپری کنید.

نـوش جان

تبیان

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام