طرز تهیه کوکوی پوست کدو تصویری - آکابانو

پوست پنج عدد کدو را کنده، آن‌ها را خرد می‌کنیم تا یک کاسه ماست خوری پوست کدو خرد شده به دست آید.

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

مواد لازم برای تهیه کوکو پوست کدو

فلفل دلمه اینصف عدد متوسط

پوست پنج عدد کدو

تخم مرغ دو عدد

روغن سه قاشق غذاخوری

نمک و فلفل به میزان لازم

با این مقدار مواد لازم به اندازه یک ماهیتابه کوچک از ”‌کوکو پوست کدو“خواهیم داشت.

پوست پنج عدد کدو – یک کاسه سرخالی پوست کدو (حدود هشتاد گرم)، نصف عدد فلفل دلمه ای برای تهیه نصف فنجان

فلفل دلمه ای خرد شده (حدود 40 گرم)

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>
<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

سه قاشق غذاخوری روغن (حدود سی گرم)، دو عدد تخم مرغ

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>
<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

نمک به میزان لازم، فلفل به میزان دلخواه

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>
<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

روش تهیه کوکو پوست کدو

پوست پنج عدد کدو را کنده، آن‌ها را خرد می‌کنیم تا یک کاسه ماست خوری پوست کدو خرد شده به دست آید.

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

پوست کدو و فلفل دلمه ای خرد شده، تخم مرغ، نمک و فلفل را با هم مخلوط می‌کنیم تا مایه کوکو آماده شود.

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

در یک ماهیتابه روغن را کاملاً داغ کرده، مایه کوکو را در آن می‌ریزیم و در ماهیتابه را می‌گذاریم تا کوکو بسته شود.

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

کوکو را در دو الی سه مرحله برش می‌دهیم و در ظرف را نمی‌گذاریم تا لبه های محل برش خورده سرخ و برشته شود.

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

کوکو را برگردانده تا طرف دیگر آن نیز سرخ شود ولی در ظرف را نمی‌گذاریم تا کوکو برشته شود. کوکو آماده است.

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a> پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>,<a style='color:#000' title='کوکو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/koko1/'>کوکو</a>ی پوست <a style='color:#000' title='کدو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/vegetables/ghazakadoo.html'>کدو</a>

تبیان

گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام