کوکو و کشک بادمجان کبابی - آکابانو

کوکو و کشک بادمجان کبابی

یکی از سوغاتی های سمنان بادمجان است که بسیار خوش مزه است . شاید بخاطر زمین کویری سمنان است که این بادمجان ها بدون تخم و لذیذ هستند!

 

کوکوی بادمجان,بادمجان کبابی,کشک بادمجان

لايک انتشار در تلگرام