کوکوی خاویار ماهی سفید - آکابانو

کوکوی خاویار ماهی سفید

خاویار ماهی را از شکم ماهی بیرون آورده و پرده نازک و شفافی که کل خاویار را پوشانده به دقت برداشته و با چنگال کاملا خاویار را از هم باز میکنیم برگ سیر .....

 

کوکوی خاویار,کوکوی دریایی,کوکوی مقوی

لايک انتشار در تلگرام