دنجان جیگه (سوپ سس سویا) - آکابانو

دنجان: لوبیای سویا که به صورت سس در امده است. لوبیای سویا را نمک زده و به مدت طولانی نگهداری می کنیم تا به صورت سس در اید...

سوپ سویا, طرز تهیه ی انواع سوپ ,سوپ جو با شیر

لايک انتشار در تلگرام