کوکوی بوچیم - آکابانو

اسم این غذا بوچیم گه است که در زبان کره ای گه به معنی کوکو و بوچیم به معنی زیر و رو کردن غذا در هنگام سرخ شدن ان است

 

کوکو , غذای کره ای,کوکوی کره ای

لايک انتشار در تلگرام