جوجه با زنجبیل غذای سواحل آسیا - آکابانو

جوجه با زنجبیل غذای سواحل آسیا 
 
شما می توانید این غذای آسیایی را با ماکارونی نیز سرو کنید، یا اگر دوست دارید با برنج پخته شده آن را میل نمائید.

مراحل مقدماتی و آماده سازی: 20 دقیقه
زمان کلی تهیه غذا: 40 دقیقه

جوجه,زنجبیل,جوجه کباب

 

لايک انتشار در تلگرام