طرز تهیه مربای کامگوات - آکابانو

طرز تهیه مربای کامگوات

کامگوات ها را چند بار و هر بار 5 دقیقه می جوشانیم و بعد از 10 دقیقه در آب  سرد قرار می دهیم . اینکار را تکرار می کنیم تا جائیکه تلخی کامگوات گرفته شود ...

مربای کامکوات,مربای کامگوات,طرز تهیه مربای کامگوات,[categoriy]

مواد لازم برای آشپزی آکا

برای آشپزی آکا


آب  3 پیمانه
 آب پرتغال    3 پیمانه
کامگوات  1 کیلو
شکر  1 کیلو


طرز تهیه:
کامگوات ها را چند بار و هر بار 5 دقیقه می جوشانیم و بعد از 10 دقیقه در آب  سرد قرار می دهیم . اینکار را تکرار می کنیم تا جائیکه تلخی کامگوات گرفته شود . سپس دو ساعت در آب سرد قرار داده و بعد کامگوات را نصف کرده و درون شربت می اندازیم و می جوشانیم تا قوام بیاید . می توان کامگوات را به صورت درسته آماده کنیم . در این صورت باید روی آن چند سوراخ ایجاد کنیم تا مچاله نشود.

مواد لازم برای آشپزی آکا

برای آشپزی آکا


آب  3 پیمانه
 آب پرتغال    3 پیمانه
کامگوات  1 کیلو
شکر  1 کیلو


طرز تهیه:
کامگوات ها را چند بار و هر بار 5 دقیقه می جوشانیم و بعد از 10 دقیقه در آب  سرد قرار می دهیم . اینکار را تکرار می کنیم تا جائیکه تلخی کامگوات گرفته شود . سپس دو ساعت در آب سرد قرار داده و بعد کامگوات را نصف کرده و درون شربت می اندازیم و می جوشانیم تا قوام بیاید . می توان کامگوات را به صورت درسته آماده کنیم . در این صورت باید روی آن چند سوراخ ایجاد کنیم تا مچاله نشود.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام