مارمالاد پرتقال وفلفل - آکابانو

مارمالاد پرتقال وفلفل

این مارمالاد درواقع نوعی چتنی است وآن رابه مقداراندک باغذا هم می توان خورد.

مارمالاد <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a> وفلفل,مارمالاد <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,مارمالاد <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a> با پودر ژلاتین,[categoriy]

مواد لازم برای آشپزی آکا

برای آشپزی آکا


پرتقال ۲ کیلو
لیمو ۱ عدد
فلفل قرمز تازه تند ۳-۴ عدد
شکر ۲ پیمانه

طرز تهیه :
پرتقال راباآب گرم وبرس بشویید وخشک کنید. سپس باسیب زمینی پوست کن یاچاقوی نیزرویه رنگی پوست پرتقال رابه صورت نوارنازک بردارید ودقت کنید که گوشت سفید پوست هرچه بیشترروی پرتقال بماند. رویه رنگی رارشته رشته کنید.
فراموش نکنید فلفل راهم تخم می گیرید وخرد می کنید وباپرتقال می جوشانید.

پرتقال رادونیم کنید وآب بگیرید. لیموراآب بگیرید وآب لیمورابه آب پرتقال اضافه کنید. پوست سفیدپرتقال راباتفاله توی آن خرد کنید وباتخم پرتقال درکیسه بریزید ودردیگ بگذارید. آب پرتقال راصاف کنید، وبارویه رنگی و4 لیترآب دردیگ بریزید. دیگ رابه جوش بیاوریدوروی آتش ملایم 2 ساعت یابیشتربجوشانیدتاحجم آب به حدود2 لیترکمترک برسد.

کیسه راازدیگ درآورید، بگذارین کمی خنک شود وتوی دیگ بچلانید؛ سپس شکررااضافه کنید، آتش راتیزکنید وهم بزنیدتاشکرحل شود.15 - 20 دقیقه روی آتش نیز بجوسانید تامارمالاد ببندد، سپس کف بگیرید، بردارید، پیش ازخنک شدن 1 - 2 بارهم بزنید.- مقدارفلفل راطبعا ً می توانید کم یازیاد کنید؛ معمولا ً آن راتند درست می کنند.

مواد لازم برای آشپزی آکا

برای آشپزی آکا


پرتقال ۲ کیلو
لیمو ۱ عدد
فلفل قرمز تازه تند ۳-۴ عدد
شکر ۲ پیمانه

طرز تهیه :
پرتقال راباآب گرم وبرس بشویید وخشک کنید. سپس باسیب زمینی پوست کن یاچاقوی نیزرویه رنگی پوست پرتقال رابه صورت نوارنازک بردارید ودقت کنید که گوشت سفید پوست هرچه بیشترروی پرتقال بماند. رویه رنگی رارشته رشته کنید.
فراموش نکنید فلفل راهم تخم می گیرید وخرد می کنید وباپرتقال می جوشانید.

پرتقال رادونیم کنید وآب بگیرید. لیموراآب بگیرید وآب لیمورابه آب پرتقال اضافه کنید. پوست سفیدپرتقال راباتفاله توی آن خرد کنید وباتخم پرتقال درکیسه بریزید ودردیگ بگذارید. آب پرتقال راصاف کنید، وبارویه رنگی و4 لیترآب دردیگ بریزید. دیگ رابه جوش بیاوریدوروی آتش ملایم 2 ساعت یابیشتربجوشانیدتاحجم آب به حدود2 لیترکمترک برسد.

کیسه راازدیگ درآورید، بگذارین کمی خنک شود وتوی دیگ بچلانید؛ سپس شکررااضافه کنید، آتش راتیزکنید وهم بزنیدتاشکرحل شود.15 - 20 دقیقه روی آتش نیز بجوسانید تامارمالاد ببندد، سپس کف بگیرید، بردارید، پیش ازخنک شدن 1 - 2 بارهم بزنید.- مقدارفلفل راطبعا ً می توانید کم یازیاد کنید؛ معمولا ً آن راتند درست می کنند.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام