فنون آشپزی آسان - آکابانو

فنون آشپزی آسان
  
برای تشخیص تخم مرغ تازه ، آن را در یک کاسه آب سرد بگذارید. اگر تخم مرغ تازه باشد به ته ظرف می رود ، اما اگر به سطح آب بیاید، بهتر است از آن استفاده نکنید.

فنون آشپزی,ترفندهای آشپزی,ترفند آشپزی

لايک انتشار در تلگرام