ترفند پخت گل کلم - آکابانو

پخت گل کلم,پختن گل کلم,پخت گل کلم,[categoriy]


گل کلم را می توان درسته و یا خرد کرده طبخ نمود و در هر حال پختن ان نیز مثل سایر سبزیها است و برای انکه رنگ ان سفید بماند در موقع طبخ در دیگ را باز میگذاریم. در صورتیکه گل کلم را درسته پختیم کره را اب می کنیم و روی گل کلم می دهیم.

منبع : iranvij.ir

گردآوری آشپزی آکا
لايک انتشار در تلگرام