عکس: سبزی خوردن - آکابانو
شهرفرنگ: سبزی خوردن ترکیبی است از سبزیجات تازه (پیازچه، تربچه، جعفری، ریحان و شاهی) که در آشپزی ایرانی به همراه غذای اصلی سرو می شود و همراه غذا خورده می شود. اضافه کردن پونه، ترخون، تره، شوید و نعنا به سبزی خوردن اختیاری است.

عکس, سبزی خوردن ,سبزیجات,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


عکس, سبزی خوردن ,سبزیجات,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


عکس, سبزی خوردن ,سبزیجات,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


عکس, سبزی خوردن ,سبزیجات,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


عکس, سبزی خوردن ,سبزیجات,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


عکس, سبزی خوردن ,سبزیجات,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


لايک انتشار در تلگرام