روش پخت گل کلم - آکابانو

,طرز پخت گل کلم, نکاتی برای پخت گل کلم, روش پخت گل کلم,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری

گل کلم را می توان درسته و یا خرد کرده طبخ نمود و در هر حال پختن ان نیز مثل سایر سبزیها است و برای انکه رنگ ان سفید بماند در موقع طبخ در دیگ را باز میگذاریم. در صورتیکه گل کلم را درسته پختیم کره را اب می کنیم و روی گل کلم می دهیم.

لايک انتشار در تلگرام