پوست کندن باقالا - آکابانو

,پوست کندن باقالا, پوست کندن باقالی, پوست کندن باقلا,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری

راه اول: باقالای درسته را برداشته و با کارد از بالا تا پایین به روی باقالا بکشید . با فشار مختصری مغز باقلا بیرون خواهد پرید.

راه دوم: برای جدا کردن پوست دوم باقالا روی پوست اول آن کمی نمک بپاشید و پس از پنج دقیقه پوست آن را جدا کنید.لايک انتشار در تلگرام