رفع گرفتگی فلفلدان - آکابانو

,رفع گرفتگی فلفلدان, گرفتگی فلفلدان, فلفلدان,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری


اگر سوزاخ های فلفلدان شما می گیرد، کافی است چند عدد فلفل درسته داخل آن بیندازید.نه تنها از مسدود شدن سوراخ های آن جلوگیری خواهد کرد، بلکه به پودر فلفل شما نیز طعم تازگی خواهد بخشید.


گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام