پوست کندن سیر - آکابانو

,سیر, سیر وسفر, <a style='color:#000' title='خواص سیر' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/2692.html'>خواص سیر</a>,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری

اگر می خواهید سیر پوست بگیرید، بدون این که سیر با پوست دستتان تماس پیدا کند و آن را بسوزاند، می توانید سیرها را برای ۱۵ تا ۲۰ ثانیه درون فر قرار دهید.


خواهید دید که پس از آن پوست سیر به راحتی جدا می شود.گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام