پوست کندن سیر - آکابانو

,سیر, سیر وسفر, خواص سیر,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری

اگر می خواهید سیر پوست بگیرید، بدون این که سیر با پوست دستتان تماس پیدا کند و آن را بسوزاند، می توانید سیرها را برای ۱۵ تا ۲۰ ثانیه درون فر قرار دهید.


خواهید دید که پس از آن پوست سیر به راحتی جدا می شود.لايک انتشار در تلگرام