چند نکته مهم برای پوست کندن پیاز - آکابانو

,اسرار خانه داری, نکات مهم <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>, مهارت های <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری

 

پوست‌ کندن‌ پیاز کار بسیار دشواری‌ است‌به‌طوری‌ که‌ اغلب‌ از آن‌ فرار می‌کنند و حاضر به‌پوست‌ کندن‌ پیاز پوست‌ کندن‌ نیستند زیرا بوی‌پیاز چشمها را می‌سوزاند و اشک‌ها به‌ سرعت‌جاری‌ می‌شوند به‌ چند روش‌ ساده‌ برای‌توجه‌کنید.

قسمت‌ ریشه‌ پیاز را نگیرید و از سر پیاز آن‌را ریز کنید.

پیاز را در یخچال‌ قرار دهید و پس‌ از چندساعت‌ آن‌ را ریز کنید.

به‌ هنگام‌ خردکردن‌ پیاز، دهان‌ خود راببندید.

پیاز را هنگام‌ پوست‌ کندن‌ زیر شیر آب‌سرد بگیرید.

پیازهای‌ خیلی‌ تند را یک‌ ساعت‌ در آب‌سرد خیس‌ کنید، پیاز شیرین‌ می‌شود.

از مصرف‌ پیاز بریده‌ شده‌ خودداری‌ کنید،زیرا جاذب‌ میکروب‌ است‌ مگر اینکه‌ روی‌ نیمه‌باقی‌مانده‌ کمی‌ کره‌ یا روغن‌ بمالید که‌ هم‌ مدت‌بیشتری‌ تازه‌ می‌ماند و هم‌ میکروب‌ موجود در هوارا به‌ خود جذب‌ نخواهد کرد. پس‌ با این‌ روش‌ها،دیگر موقع‌ پوست‌ کندن‌ پیاز احساس‌ سوزش‌ درچشم‌هایتان‌ نمی‌کنید.

اسرار خانه داری , نکات مهم <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> , مهارت های <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> , زندگی نوین , نکته های <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> , نکته های مهم <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> , <a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a>, پوست‌ کندن‌ پیاز , پیاز , ریشه‌ پیاز, یخچال, خردکردن‌ پیاز, آب‌, سوزش چشم , مهارت های زندگی اسرار خانه داری , نکات مهم <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> , مهارت های <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> , زندگی نوین , نکته های <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> , نکته های مهم <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a> , <a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a>, پوست‌ کندن‌ پیاز , پیاز , ریشه‌ پیاز, یخچال, خردکردن‌ پیاز, آب‌, سوزش چشم , مهارت های زندگی


گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام