ساتوری کردن گوشت - آکابانو

,گوشت, ساتوری کردن گوشت, پاشیدن آب گوشت,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری

با رعایت این نکته ریز و جالب می توانید از پاشیدن آب گوشت به اطراف , هنگام ساتوری کردن , جلوگیری کنید ...


وقتی می‌خواهید گوشت را با زدن چکش یا کارد نرم کنید ، روی آن آرد بپاشید ،‌این کار از خارج شدن آب گوشت جلوگیری خواهد کرد .

گوشت,ساتوری کردن گوشت, پاشیدن آب گوشت, هنگام ساتوری کردن, آب گوشت, زدن چکش یا کارد, آرد, خارج شدن آب گوشت, اسرار خانه داری, نکات مهم آشپزی, نکاتی در مورد ساتوری کردن گوشت, نکات خانه داری, نکته های آشپزی, نکات آشپزی, نکات ساتوری کردن گوشت


لايک انتشار در تلگرام