نکاتی درمورداستفاده مجددازروغن سرخ کردنی - آکابانو

,روغن, روغن نباتی, روغن سرخ کردنی,نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری


برای بررسی اینکه آیا روغن مانده در ماهیتابه هنوز قابل استفاده است یا نه، یک تکه نان سفید داخل روغن بیندازید، اگر نان، ذرات تیره رنگی را در اطراف خود ایجاد کند مشخص می شود روغن قابل مصرف مجدد نیست، و در غیر اینصورت هنوز قابل استفاده است.

هنگام استفاده ی مجدد از روغن قابل استفاده، برای رفع بوی غذای قبلی در روغن، می توانید 10 تا 12 شاخه جعفری درون روغن سرخ کنید یا آنکه چند تکه سیب زمینی خام را به مدت 15 دقیقه درون روغن ماهیتابه بیندازید تا بو را به خود جذب کند.

روغن, روغن نباتی, روغن سرخ کردنی, سیب زمینی خام, شاخه جعفری, نان سفید روغن, روغن نباتی, روغن سرخ کردنی, سیب زمینی خام, شاخه جعفری, نان سفید


لايک انتشار در تلگرام