فیله کردن مرغ و ماکیان (تصویری) - آکابانو
,خانه داری و <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,اصول خانه داری,فیله کردن,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری

اگر مایل هستید مرغ یا بوقلمون را فیله کنید و یا برای شکم پر بی استخوان آن را ترجیح می دهید .این مطلب به شما کمک خواهد کرد...
برای فیله کردن مرغ و انواع دیگر پرنده گان(بوقلمون) شما می توانید ابتدا با یک چاقو از بیخ سینه و گوشت های چسبیده به استخوان سینه و پشت را جدا کنید معمولا استخوان ران را نمی توان به راحتی جدا کرد البته میتوانید چربی ها و زرد پی آن را جدا کنید. در این حالت هم میتوانید داخل شکم آن را پر کرده و سپسبدوزید(برای تهیه بوقلمونشکر گزاری)و هم می توانید آن را به همان صورت تخت و با چیدن مواد معطر و چاشنی کباب کنید.
,خانه داری و <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,اصول خانه داری,فیله کردن,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری
,خانه داری و <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,اصول خانه داری,فیله کردن,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری
,خانه داری و <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,اصول خانه داری,فیله کردن,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری
,خانه داری و <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,اصول خانه داری,فیله کردن,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری
,خانه داری و <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,اصول خانه داری,فیله کردن,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری
,خانه داری و <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>,اصول خانه داری,فیله کردن,<a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a> و نکات آموزنده در خانه داری

منبع : seemorgh.com

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام