روش استریل نمودن مواد غذایی - آشپزی آکابانو

آشپزی - نکات آشپزی - روش استریل نمودن مواد غذایی


با استفاده از استریلیزاسیون و سترون نمودن مواد غذائی در ظروف سربسته خالی از هوا می‌توان میکروارگانیسم‌های موجود و قسمت اعظم اسپور آنها را از بین برده و از فعالیت آنزیم‌های مواد غذائی چنان جلوگیری نمود که در مدت نگهداری تغییراتی به‌وجود نیاورند.
مواد گوشتی و سبزیجات که با استفاده از روش استریل کردن در اتوکلاو و با حرارات ۱۲۰ درجه ضدعفونی شده‌اند به مدت طولانی سالم می‌مانند در این حرارت تقریباً کلیه اسپور و میکروارگانیسم‌های موجود از بین برده می‌شوند. میوه‌جات ترش و آب آنها را با حرارت ۸۰ تا ۱۰۰ درجه می‌توان استریل نموده و نگهداری کرد.

استریلیزاسیون,استریل کردن مواد غذایی,نگهداری دراز مدت مواد غذایی

 

 

لايک انتشار در تلگرام