اگر عسل شما شکرک زده - آکابانو

جلوگیری از شکرک زدن عسل

می توانید عسل را در ظرفی که در آن محکم بسته می شود بریزید، به صورتی که آب داخل آن نشود حالا ظرف بزرگتر دیگری بردارید و داخل آن آب بریزید و ظرف عسل را ایستاده درون ظرف بعدی بگذارید. برای این که ظرف عسل وارونه نشود یا تکان نخورد، یک جسم سنگین روی آن بگذارید تا ثابت بماند. حالا اجاق گاز را روشن کنید تا آب جوش بیاید. با بخار آب، عسل به حالت اولیه برمی گردد و دیگر شکرک نمی زند.

عسل,شکرک زدن عسل,عسل تقلبی

 

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام