اگر فلفل غذای شما زیاد شد - آکابانو

اگر فلفل بیش از اندازه به غذایتان زده اید و خیلی تند شده است ، (با توجه به طعم اصلی غذا) چند دقیقه قبل از آن که غذا را از روی حرارت بردارید ، آب یک عدد لیمو ترش تازه را در آن بریزید و خوب هم بزنید. به طرز قابل ملاحظه ای تندی غذا از بین خواهد رفت.

اگر فلفل غذای شما زیاد شد ,تندی غذا,ترفندهای آشپزی

لايک انتشار در تلگرام