اگر حبوبات بی نمک شده - آکابانو


اگرحبوبات شما بی نمک شد هرگز نمک خشک روی آن نریزید ؛ بلکه مقدار نمک مورد نیاز را در آبجوش حل کنید، سپس داخل حبوبات پخته بریزید تا نمک به همه جای حبوبات برسد.

نمک

 

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام
تگها: نمک