نکاتی برای پخت بهتر ماکارونی - آشپزی آکابانو
آشپزی - نکات آشپزی - نکاتی برای پخت بهتر ماکارونی

 1-چند قاشق غذا خوری روغن داخل ماکارونی در حال جوشیدن بریزید.
2- چند قاشق آبلیمو داخل ظرف ماکارونی در حال جوشیدن بریزید.

<a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>,پخت <a style='color:#000' title='ماکارونی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/pasta1/'>ماکارونی</a>

3- مقداری نمک به آب در حال جوشیدن آن اضافه کنید.
4- چند قاشق آبلیمو به مایه ماکارونی اضافه کنید تا ماکارونی شما لذیذتر شود. 
 ویرایش و تلخیص:آکابانو

 

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام