رفع رطوبت نمکدان - آکابانو

برای اینکه نمک راحت تر از نمک پاش خارج شود، می توانید چند عدد برنج خشک داخل نمک پاش بریزید.
ریختن چند عدد نخود ریز هم از گرفتگی سوراخ نمکدان جلوگیری می نماید

نمک

لايک انتشار در تلگرام