استفاده بهینه از غذاهای باقیمانده- آکابانو

استفاده بهینه از غذاهای باقیمانده

البته همه اینها شرایطی داره : اینکه غذاها حتما در یخچال نگهداری شده باشد . و نیز از ماندن این غذاها یک نصف روز یا حد اکثر بیش از یکشب نگذشته باشد چون هم طعم و هم کیفیت انها عوض میشه و هم از نظر بهداشتی درست نیست .

غذاها

لايک انتشار در تلگرام