نیمروی با مخلفات - آکابانو

کره را در ظرف نسوز میریزیم روی آتش میگذاریم تا آب شود تخم مرغها را در آن نیمرو می نمائیم...

نیمرو مخلوط,نیمرو با مخلفات,نیمرو

لايک انتشار در تلگرام