اردور تاپناده ایتالیایی - آکابانو

اردور تاپناده ایتالیایی

از آنجا که زیتون سیاه خوب در بازار ایران مشکل به دست می آید ، به جای آن باید زیتون سبز به کار برد که معمولا بهتر است...

اردور ایتالیایی,اردور تاپناده,اردور فرنگی

لايک انتشار در تلگرام