آشنایی با روش تهیه سالاد مکزیکی - آکابانو

<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجهسالاد مکزیکی یک پیش غذای ساده و بسیار مفید می باشد .مواد لازم برای تهیه سالاد مکزیکی :کلم پیچ سفید

پنج کاسه ماست خوری

100 گرم / 27 کالری

کلم پیچ بنفش

نصف کاسه ماست خوری

100 گرم / 27 کالری

کنسرو ذرت

یک کاسه ماست خوری

100 گرم / 23 کالری

کالباس

سیصد گرم

100 گرم / 300 کالری

سس مایونز

یک کاسه ماست خوری

100 گرم / 691 کالری

ماست

یک کاسه ماست خوری

100 گرم / 55 کالری

سرکه

چهار قاشق غذاخوری

100 گرم / 22 کالری

شکر

نصف قاشق غذاخوری

100 گرم / 400 کالری

نمک و فلفل

به میزان لازم

100 گرم / 0 کالری<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجهنمک و فلفل به میزان لازم، یک کاسه ماست خوری سس مایونز معادل 250 گرم (معادل یک شیشه کوچک سس مایونز)


<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجهیک عدد کلم پیچ سفید کوچک حدود 800 گرم برای تهیه پنج کاسه ماست خوری کلم خرد شده (600 گرم کلم خرد شده نیاز می باشد)، مقداری از یک کلم پیچ بنفش برای تهیه نصف کاسه ماست خوری کلم خرد شده (60 گرم کلم خرد شده نیاز می باشد)


<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجهیک قوطی نیم کیلویی کنسرو ذرت برای تهیه یک کاسه ماست خوری سرپر کنسرو ذرت معادل 250 گرم (وزن آبکش)، سیصد گرم کالباس برای تهیه یک و نیم کاسه ماست خوری کالباس خرد شده


<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه


<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجهروش تهیه سالاد مکزیکی :


ماست و سس را در یک ظرف بزرگ ریخته، با همزن دستی هم می زنیم سپس نمک، فلفل، شکر و سرکه را اضافه کرده، مخلوط می کنیم و بعد کلم، ذرت و یک کاسه کالباس خرد شده را اضافه کرده تا سالاد آماده شود.


<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجهسالاد را در ظروف بستنی خوری می توان کشید و با کالباس خرد شده آن را تزئین کرد.


<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه

<a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, طرز تهیه <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, پخت <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, خواص <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه, درست کردن <a style='color:#000' title='سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/salad/'>سالاد</a> جوجه


خواص کلم پیچ بنفش :


کلم، سرشار از ویتامین C است. این ویتامین هم نوع دیگری از آنتی اکسیدان ها است. به همین دلیل مصرف کلم می تواند نیاز بدن به این ویتامین مهم را تأمین کند.نکته مهم تر این که در بین خانواده کلم ها، کلم قرمز بیش از همه انواع کلم ها، ویتامین C دارد. میزان این ویتامین در کلم قرمز دو برابر کلم سبز است.اختصاصی آکابانوگردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط