تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکابانو

آکایران :در این مطلب تصمیم داریم تصاویری زیبا از تزئین های مختلف سالاد الویه را نشانتان دهیم. با ما همراه باشید...
 

برای دیدن فایل کامل این مطلب با مراحل و تصاویر بیشتر، اینجا کلیک کنید
 

سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" class=_bigimage src="">

آکاایران: تزئین های زیبایی از سالاد الویه

سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/1782187331164214419451061727516654279.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/1782187331164214419451061727516654279.jpg" discription="ابتدا شکل درخت با سالاد الویه درست شده، سپس روی آن با برگ هایی از جعفری و دانه های انار تزئین شده است. برش هایی از خیار شور برای درست کردن علف زیر درخت به کار رفته است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/2221596202442061451487777246215213233168.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/2221596202442061451487777246215213233168.jpg" discription="شکل جغد با الویه درست شده و روی آن با سس سفید، سس زرد (سس سفید مخلوط با زعفران آب کرده) و سس بنفش (مخلوط سس سفید و آب ترشی کلم قرمز) پوشش داده شده است. دهان جغد با برشی از خیار می باشد. چشم ها با برشی از گوجه فرنگی، خیار شور و سس بنفش درست شده است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/18522922527881223418112182183192158920516.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/18522922527881223418112182183192158920516.jpg" discription="ابتدا پرهای طاووس با الویه درست شده، و روی هر پر ورقی از کالباس به صورت مثلثی قرار گرفته و با برش هایی از تخم مرغ و گوجه فرنگی تزئین شده است. سپس بدن طاووس با الویه ساخته شده و چشم، بینی، پا و تاج طاووس با برش هایی از هویج و خیار شور درست شده است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/6213524395526296019613823711613913217095.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/6213524395526296019613823711613913217095.jpg" discription="یک دایره بزرگ از الویه در وسط یک ظرف پایه دار درست می کنیم و روی آن را پر از نخودفرنگی می کنیم. به عنوان گلبرگ، توپهایی از الویه با قاشق مخصوص بستنی درآورده، کنار یکدیگر می چینیم و روی آن ها را با سس زرد(سس سفید مخلوط با زعفران آب کرده) پوشش می دهیم.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/52214231094751564985254022261226131239.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/52214231094751564985254022261226131239.jpg" discription="شکل ظرف بستنی با الویه درست شده و روی آن سس سفید مالیده شده و با نخودفرنگی تزئین شده است. توپ هایی از الویه با قاشق مخصوص بستنی درآورده شده و روی آن با سس زرد و سس بنفش پوشش داده شده است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/1011981337814225418413823821602081351877939.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/1011981337814225418413823821602081351877939.jpg" discription="زرافه با الویه درست شده و روی آن با سس زرد پوشش داده شده است. برش هایی از گوجه فرنگی روی بدن زرافه قرار گرفته و دم آن با خیارشور و برشی از گوجه فرنگی و شاخ آن نیز با خیارشور و دهانش با برشی از گوجه فرنگی است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/3910683261135833116821124660208703892.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/3910683261135833116821124660208703892.jpg" discription="شکل خروس با الویه و روی آن با سس زرد و سس بنفش پوشش داده شده و با نخودفرنگی تزئین شده است. دهان خروس با برشی از خیار، دم آن با الویه درست شده و با برش هایی از خیار و خیارشور تزئین شده است. تاج خروس نیز با برش هایی از گوجه تزئین شده است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/11425512995152206228172011556721198614338.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/11425512995152206228172011556721198614338.jpg" discription="شکل ماهی با الویه درست شده و روی آن سس سفید مالیده شده است. سپس پولک ها با نخودفرنگی شکل گرفته و روی پولک ها تخم مرغ رنده شده ریخته شده است. دم ماهی با برش هایی از خیارشور و چشم آن با برشی از هویج پخته شده، یک عدد نخودفرنگی و سس سفید درست شده است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/138228513617317865192321821786614812133248.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/138228513617317865192321821786614812133248.jpg" discription="شکل لاک پشت با الویه و روی آن با سس زرد (سس مخلوط با زعفران آب کرده) و سس بنفش (مخلوط سس و آب ترشی کلم قرمز) پوشش داده شده است. سپس با نخودفرنگی و ذرت روی لاک تزئین شده و دهان لاک پشت با یک قاشق شکاف خورده و چشم آن با یک نخودفرنگی و سس گوجه درست شده.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/12418524919521053777202210481718014206112.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/12418524919521053777202210481718014206112.jpg" discription="ابتدا یک نیم کره با الویه در وسط ظرف درست شده، سپس گلبرگ های گل با الویه درست شده است. روی گلبرگ ها با برش هایی از گوجه فرنگی تزئین شده و وسط گل پر از نخود فرنگی شده است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/124205112217176161991521166852142355235238.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/124205112217176161991521166852142355235238.jpg" discription="شکل گاو با الویه درست شده و روی آن با سس زرد(سس مخلوط با زعفران) و سس بنفش(مخلوط سس با آب ترشی کلم قرمز) پوشش داده شده است. دهان گاو با برشی از خیارشور، دم آن با برشی از خیارشور و خیار، گوش ها برشی از خیار و چشم ها برشی از گوجه، خیارشور و سس زرد است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/922091235316714719225321991827693520763.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/922091235316714719225321991827693520763.jpg" discription="یک ورق کالباس برداشته و کمی سالاد الویه لای آن می گذاریم. یک عدد نان جو گرد کوچک را برش زده، کالباس را لای آن قرار می دهیم. با یک برشی از گوجه فرنگی ساندویچ ما آماده خواهد شد.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/2193175911802654152961516511218130109253.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/2193175911802654152961516511218130109253.jpg" discription="ابتدا یک نیم کره با الویه در وسط ظرف درست شده و روی آن با سس زرد (مخلوط سس سفید و زعفران آب کرده) پوشش داده شده، سپس گلبرگ های گل با الویه درست شده است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/21511169117224113146185199161541217855206246.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/21511169117224113146185199161541217855206246.jpg" discription="ابتدا تن حلزون با الویه درست شده و روی آن با سس زرد پوشش داده شده است. زیر شاخک ها دو برش از خیار قرار داده شده و چشم های حلزون با دو نخودفرنگی و سس قرمز گذاشته شده است. سپس بدن حلزون با الویه درست شده و روی آن سس سفید ریخته شده است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/61321546098172338520061150647435133199.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/61321546098172338520061150647435133199.jpg" discription="تزئین با برش هایی از گوجه فرنگی و خیار شور و یک گل رز که با پوست گوجه فرنگی درست شده است. کمی سس زرد (سس سفید مخلوط با زعفران) نیز زیر گل رز ریخته شده است.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/8111112612286262092151681716046111521156.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/8111112612286262092151681716046111521156.jpg" discription="ته یک قالب گرد سوراخ دار کمربندی، پلاستیک می اندازیم. با کالباس شکل قلب درآورده، آن ها را کنار قالب می گذاریم سپس با سالاد الویه توی قالب را پر کرده و بعد از سرد شدن، قالب را برگردانده و پلاستیک روی آن را جدا می کنیم تا آماده پذیرایی شود.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/1302321342271050150103615224470167250153211.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/1302321342271050150103615224470167250153211.jpg" discription="ته یک قالب پلاستیک می اندازیم. با کالباس شکل قارچ درآورده، قارچ ها را کنار قالب می گذاریم سپس با سالاد توی قالب را پرکرده و بعد از سردشدن، قالب را برگردانده و پلاستیک را جدا می کنیم. بعد با برشهایی از گوجه و تخم مرغ پخته، روی الویه را تزئین می کنیم.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/11123715713412413216222910116421122916197215.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/11123715713412413216222910116421122916197215.jpg" discription="ته یک قالب، پلاستیک می اندازیم. با کالباس شکل ستاره درآورده، ستاره ها را کنار قالب می گذاریم سپس با سالاد قالب را پر کرده و بعد از سردشدن، قالب را برگردانده و پلاستیک را جدا میکنیم. در آخر با برشهایی از گوجه و تخم مرغ پخته روی الویه را تزئین می کنیم.">
سالاد الویه, تزئین, تزئین های زیبا,انواع سالاد" title="تزئین های زیبایی از سالاد الویه - آکا" url="http://img1.tebyan.net/small/1394/06/2224619514852144163209251922212522918634.jpg" width=60 height=40 bigurl="http://img1.tebyan.net/big/1394/06/2224619514852144163209251922212522918634.jpg" discription="ته یک قالب پلاستیک انداخته و با سالاد توی آن را پرکرده و بعد از سردشدن، قالب را برگردانده و پلاستیک روی آن را جدا می کنیم. سپس با چند برگ کالباس، شکل برگ در آورده، آن را روی الویه قرار می دهیم و بعد با گوجه چند گل رز درست کرده، روی کالباس می گذاریم.">

 
برای دیدن مجموعه کامل لذت رشد در آشپزی، اینجا کلیک کنید 


منبع :

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط

ديگر ويديوهاي کانال

ديگر عکسهاي کانال