تزیین نارنگی به شکل آدم- آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین نارنگی بشکل آدم

با کمی ذوق میتوانید با پوست نارنگی یک آدمک درست کرده و بچه ها را به خوردن این میوه با ارزش تشویق کنید

<a style='color:#000' title='نارنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297066.html'>نارنگی</a>,تزیین <a style='color:#000' title='نارنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401297066.html'>نارنگی</a>,<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>


tazein-miveh
jklyy9t7ojjyuca66j0ktazein-miveh


tazein-miveh

tazein-miveh


tazein-miveh

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط