تزیین نارنگی به شکل آدم- آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین نارنگی بشکل آدم

با کمی ذوق میتوانید با پوست نارنگی یک آدمک درست کرده و بچه ها را به خوردن این میوه با ارزش تشویق کنید

نارنگی,تزیین نارنگی,تزیین میوه

لايک انتشار در تلگرام