تزیین کدو حلوایی به شکل گل کوکب - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین کدو حلوایی به شکل گل کوبک

وسایل مورد نیاز :
کدو حلوایی، چاقوی حکاکی ، آب نمک
روش کار :
کدو را پوست کنده ، تخم آن را بگیرید و آن را 5 دقیقه در آب نمک بگذارید.
کدو را مانند پشت لاک پشت گرد کنید.
با چاقو دایره ای در وسط کدو ایجاد کرده و دور آن را خالی و گود کنید.
روی دایره شیار ایجاد کنید.
هشت یا نه گلبرگ دور دایره ایجاد کنید.
وسط گلبرگ ها ی ردیف اول را گود کنید.
ردیف 5 و 6 را به دلخواه تکرار کنید، سپس گل را در آب سرد بگذارید تا تازه شود.

تزیین میوه, تزیین دستمال سفره , هفت

لايک انتشار در تلگرام