تزیین کدو حلوایی به شکل گل کوکب - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین کدو حلوایی به شکل گل کوبک

وسایل مورد نیاز :
کدو حلوایی، چاقوی حکاکی ، آب نمک
روش کار :
کدو را پوست کنده ، تخم آن را بگیرید و آن را 5 دقیقه در آب نمک بگذارید.
کدو را مانند پشت لاک پشت گرد کنید.
با چاقو دایره ای در وسط کدو ایجاد کرده و دور آن را خالی و گود کنید.
روی دایره شیار ایجاد کنید.
هشت یا نه گلبرگ دور دایره ایجاد کنید.
وسط گلبرگ ها ی ردیف اول را گود کنید.
ردیف 5 و 6 را به دلخواه تکرار کنید، سپس گل را در آب سرد بگذارید تا تازه شود.

<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>, تزیین دستمال سفره , هفت

سپس قسمت گردن پرنده را در می آوریم. قسمتی از سیب را که در ابتدا برداشته بودیم، با چاقو به شکل هلال در می آوریم ، تا سر قو درست شود. با خلال سر و گردن را به هم وصل می کنیم.

و از پشت بزرگترین لوزی را در قسمت پائین سر پرنده قرار می دهیم. و لوزیهای بعدی را با خلال نصب می کنیم . بالهای پرنده را نیز توسط لوزیهای بزرگ و کوچک با خلال وصل می کنیم.
ویرایش و تلخیص: آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام