تزیین تره فرنگی به شکل گل داوودی - آشپزی آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین تره فرنگی شکل گل داوودی

در این قسمت شما می توانید با استفاده از تره فرنگی گل های زیبای داوودی را درست نموده و به سفره زیبای خود جلوه بیشتری ببخشید...

[categoriy],<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>,تره فرنگی,تره

وسایل مورد نیاز :
تره فرنگی ، چاقوی حکاکی ، قیچی
روش کار :
از قسمت سفید تره فرنگی به طول 7 سانتیمتر جدا کنید.
روی اولین لایه 6 گلبرگ بلند ایجاد کنید.
با قیچی سر گلبرگ ها را گرد کنید.
گلبرگ های ردیف دوم را بین گلبرگ های ردیف اول ایجاد کنید.
با قیچی ، سر گلبرگ ها را گرد کنید.
مرکز تره فرنگی را بعد از فرم دادن 5 لایه گلبرگ کوتاه کنید.
مرکز تره فرنگی را با چاقو برش های متعدد دهید و سپس ، گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام