تزیین گوجه فرنگی به شکل گل - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین گوجه فرنگی شکل گل

تزیین گوجه فرنگی به شکل گل که بسیار زیباست را در تصویر می بینید شما هم می توانید با استفاده از گوجه فرنگی این گل زیبا را درست نمایید

گوجه فرنگی,تزیین گوجه فرنگی,تزیین میوه

لايک انتشار در تلگرام