تزیین گوجه فرنگی به شکل گل - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین گوجه فرنگی شکل گل

تزیین گوجه فرنگی به شکل گل که بسیار زیباست را در تصویر می بینید شما هم می توانید با استفاده از گوجه فرنگی این گل زیبا را درست نمایید

<a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a>,تزیین <a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a>,<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>

وسایل مورد نیاز :
گوجه فرنگی - چاقو - اسکنه 7 شکل

روش کار :
گوجه فرنگی را از طول در دو خط از مرکز به فاصله نیم سانتیمتر از هم تا وسط گوجه فرنگی ببرید. (دسته سبد )
با اسکنه لبه سبد را فرم دهید.
با استفاده از نوک چاقو ، پوست لبه ی سبد را کمی از گوشت جدا کنید.
تخم دو تکه ی جدا شده از دسته سبد را خارج کنید.
دو تکه را مانند بشقاب زیر سبد بگذارید.

 

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام