تزیین گوجه فرنگی به شکل پروانه - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین گوجه فرنگی شکل پروانه

با استفاده از گوجه فرنگی میتوانید علاوه بر گل پروانه نیز درست نمایید و با قرار دادن گل و و پروانه در سبد سبزیجات جلوه ای زیبا خلق نمایید

گوجه فرنگی,تزیین گوجه فرنگی,به شکل گل

لايک انتشار در تلگرام