تزیین تربچه به شکل گل بگونیا - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین تربچه شکل گل بگونیا

یکی دیگر از اشکالی که می توانید با تربچه درست نمایید گل های زیبای بگونیا می باشد با کمی دقت و حوصله می توانید این گل را نیز لا تربچه درست نمایید

تربچه,تزیین تربچه,<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>

وسایل مورد نیاز :
تربچه ، چاقو
روش کار :

ساقه تربچه را ببرید و آن را به 4 قسمت مساوی متصل به هم تقسیم کنید.
در هر قسمت سه گلبرگ کوچکتر ایجاد کنید.
گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.
ساقه تربچه را ببرید. در سطح آن 6 شیار ایجاد کرده و دور آنها را کمی گرد کنید.
بین شیارها را ببرید به طوری که در انتها به هم وصل باشند.
گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام