تزیین تربچه به شکل گل بگونیا - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین تربچه شکل گل بگونیا

یکی دیگر از اشکالی که می توانید با تربچه درست نمایید گل های زیبای بگونیا می باشد با کمی دقت و حوصله می توانید این گل را نیز لا تربچه درست نمایید

تربچه,تزیین تربچه,تزیین میوه

لايک انتشار در تلگرام