تزیین هندوانه به شکل ظرف آب هندوانه - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین هندوانه به شکل ظرف

همانطور که در تصاویر مشاهده می فرمایید با استفاده از خود هندوانه می توانید یک ظرف قشنگ شیر دار برای آب هندوانه درست نمایید

هندوانه,<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ایرانیtazeinemive

tazeinemive

tazeinemive

tazeinemive

tazeinemive

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام