تزیین هندوانه به شکل ظرف آب هندوانه - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین هندوانه به شکل ظرف

همانطور که در تصاویر مشاهده می فرمایید با استفاده از خود هندوانه می توانید یک ظرف قشنگ شیر دار برای آب هندوانه درست نمایید

هندوانه,تزیین میوه,سفره آرایی ایرانی

لايک انتشار در تلگرام