تزیین پرتقال و کیوی - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین پرتقال و کیوی

در قسمت بالای پرتغال ، یک مثلث کوچک ، برش سطحی می دهیم ( چاقو را زیاد داخل نمی بریم) که برای خرطوم فیل استفاده می شود. در پهلوی پرتقال برشی برای گوش می دهیم. از سنجاق برای چشم فیل استفاده می کنیم که در بالای خرطوم قرار می دهیم.

تزیین پرتقال,تزیین میوه,میوه آرایی

لايک انتشار در تلگرام