تزیین پرتقال و کیوی - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین پرتقال و کیوی

در قسمت بالای پرتغال ، یک مثلث کوچک ، برش سطحی می دهیم ( چاقو را زیاد داخل نمی بریم) که برای خرطوم فیل استفاده می شود. در پهلوی پرتقال برشی برای گوش می دهیم. از سنجاق برای چشم فیل استفاده می کنیم که در بالای خرطوم قرار می دهیم.

تزیین <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>

در قسمت پائین ، مقداری از پرتقال را بر می داریم و مثلثهای کوچکی برای پاهای فیل در می آوریم ، با سنجاق در چهار گوشه برشی که داریم می زنیم.
– این کار را بر روی کیوی هم می توان انجام داد یا یک ماهی درست کرد. بدین صورت که، از دو طرف کیوی دو برش برای گوش ماهی می دهیم. با سنجاق دو تا چشم بالای کیوی می گذاریم. با یک برش ، بینی ماهی را درست می کنیم، بطوریکه برش جدا نشود. برای دهان ماهی نیز یک برش می زنیم.
– یک کیوی را برداشته قسمت وسط کیوی را برش می زنیم ( به صورت ۷و ۸ برش می زنیم) یا به صورت دالبری برش می زنیم. با قسمت دیگر کیوی بادبان هایی درست می کنیم و ۳ تا از این بادبانها را داخل کیوی قرار می دهیم

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام