تزیین سیب به شکل پرنده - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین سیب بشکل پرنده

برای درست کردن پرنده ، سیب باید گرد، باشد. قبل از برش زدن آن مقداری از سیب را می بریم به صورتیکه در بشقاب بایستد. برای برش زدن سیب از قسمت بالای سیب استفاده می کنیم، یک لوزی در می آوریم، برش بعدی باید بزرگتر از اولی باشد. توجه داشته باشید که زمان برش چاقو در لوزی باید در گردش باشد تا براحتی آن را در آوریم. از قسمت کناری سیب برای بال پرنده استفاده می کنیم. ابتدا یک لوزی کوچک در آن قسمت در می آوریم . سپس لوزی بزرگتر و به همین شکل ادامه می دهیم. (باید توجه کرد که برشها عمیق باشد تا لوزی درآید).

<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>,تزیین سیب,سیب

سپس قسمت گردن پرنده را در می آوریم. قسمتی از سیب را که در ابتدا برداشته بودیم، با چاقو به شکل هلال در می آوریم ، تا سر قو درست شود. با خلال سر و گردن را به هم وصل می کنیم.

و از پشت بزرگترین لوزی را در قسمت پائین سر پرنده قرار می دهیم. و لوزیهای بعدی را با خلال نصب می کنیم . بالهای پرنده را نیز توسط لوزیهای بزرگ و کوچک با خلال وصل می کنیم.
ویرایش و تلخیص: آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام