تزیین خورش ها - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین خورش

در این جلسه تزیین خورشتها را آموزش می دهیم. تزیین خورشتها متنوع است و به سلیقه افراد بستگی دارد. همچنین برای تزیین باید از موادی استفاده شود که با خورشت صرف شود. سؤال اینست که آیا برای تزیین خورشتها می توان از میوه جات استفاده کرد؟

خورشتها,تزیین خورش,تزیین غذا

لايک انتشار در تلگرام