تزیین ماهی - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین ماهی

در این جلسه تزیین ماهی را آموزش می دهیم. بین ماهی سرخ شده با ماهی کباب شده تفاوت وجود دارد.ماهی را سرخ می کنیم  و داخل بشقاب قرار می دهیم . کلم رنگ شده را (بدین صورت که پودر یا رنگ خوراکی را در آب ولرم می ریزیم و کلمها را داخل آن می ریزیم تا رنگ بگیرند) در بشقاب می چینیم.

تزیین ماهی,تزیین غذا,تزیین سفره

لايک انتشار در تلگرام