تزیین سالاد با پیاز - آکابانوایران

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین سالاد با پیاز

در جلسات قبل تزیین انواع سالادها را آموزش دادیم. در این جلسه می خواهیم تزیین سالاد با اشکال گل کوکب و آناناس را آموزش دهیم.

<a style='color:#000' title='تزیین سالاد' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18418.html'>تزیین سالاد</a>,<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>,پیاز


گل کوکب : در ابتدا پوست پیاز را می کنیم، (پیاز بایستی گرد باشد) قسمتی از سر پیاز را برش می دهیم . سپس پیاز را بصورت وارونه در دست می گیریم و از بالا به پائین برش می دهیم. (برشها نباید تا انتها باشند) به مدت نیم ساعت در آب سرد قرار می دهیم.
گل آناناس : پوست پیاز را می کنیم، بصورت ۷ و ۸ از پائین برش می دهیم و یک لایه از پوست پیاز را بر می داریم. سپس برشهای دیگری بین برشهای قبلی می زنیم و دوبار یک لایه از پوست پیاز را بر می داریم. اینکار را ادامه می دهیم. در پایان ورقه های پیاز را بر می داریم تا به شکل یک آناناس درآید، سپس آنرا رنگ می کنیم. یعنی مواد خوراکی را در آب جوش می ریزیم و با یک قلم آن را رنگ می کنیم. (اگر با دست اینکار را انجام دهیم، دست رنگی می شود و شستن آن سخت خواهد بود).

akairan

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام