تزیین هندوانه به شکل صدف 1 - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین هندوانه به شکل صدف 1

سؤال : چند نوع هندوانه داریم و هر کدام برای چه تزیینی بکار می روند؟
- یک هندوانه مخروطی شکل داریم که بوسیله یک شیار زن ، از انتهای هندوانه و از پهلو بصورت اریب به طرف پائین برش می دهیم که به شکل هلال درآید. برشها باید متصل به هم باشند تا براحتی جدا شوند. یک ردیف دیگر نیز به همین صورت کمی پائین تر از برش اول ، برش می زنیم و این برش را در می آوریم.

تزیین-هندوانه, تزیین سفره , ارایی <a style='color:#000' title='غذای ساده' href='http://www.akairan.com/ashpazi/chiken1/2012872185.html'>غذای ساده</a>


- با استفاده از توپی دو سر ، دو چشم گرد در بالای هندوانه در می آوریم و این هندوانه ها را برعکس در جای خود قرار می دهیم. از مروارید برای چشمهای آنها استفاده می کنیم و روی این گردیها قرار می دهیم.با یک چاقو برش مثلثی کوچکی برای بینی می دهیم. در بالای چشم ها برش هلالی شکل برای درست کردن ابرو می دهیم و این برشها را در می آوریم.

اضافه میوه ها را در مصرفهای معمولی ، دسر یا مربا می توان استفاده کرد.قسمت داخلی هندوانه را با توپی دو سر در می آوریم . همچنین از خربزه با توپی دوسر دایره های گردی در می آوریم . این تکه های خربزه را داخل دهان صدف قرار می دهیم با فاصله کوتاه و بوسیله خلالهای تزیین شده ، فانتزی روی دایره های سفید خربزه قرار می دهیم.

(از خربزه برای تزیین هندوانه استفاده می شود)
ویرایش و تلخیص: آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام