تزیین هندوانه به شکل صدف 1 - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین هندوانه به شکل صدف 1

سؤال : چند نوع هندوانه داریم و هر کدام برای چه تزیینی بکار می روند؟
- یک هندوانه مخروطی شکل داریم که بوسیله یک شیار زن ، از انتهای هندوانه و از پهلو بصورت اریب به طرف پائین برش می دهیم که به شکل هلال درآید. برشها باید متصل به هم باشند تا براحتی جدا شوند. یک ردیف دیگر نیز به همین صورت کمی پائین تر از برش اول ، برش می زنیم و این برش را در می آوریم.

تزیین-هندوانه, تزیین سفره , ارایی غذای ساده

لايک انتشار در تلگرام