تزیین سفره هفت سین برای میز گرد با ظروف سفالی - آشپزی آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - سفره هفت سین برای میز گرد با ظروف سفالی

کوزه هایی که از وسط به دو نیم شده باشند تهیه کرده و کار را ابتدا با تمیز کردن کوزه ها و رنگ کردن آن با اسپری آغاز میکنیم بسته به رنگ مورد علاقه ی خود میتوانید کوزه ها را با اسپری رنگ کنید برای مثال در اینجا از رنگ سبز بسیار روشن براق استفاده میشود...

تزیین هفت سین,چیدن سفره هفت سین, هزاران غذا

لايک انتشار در تلگرام